Vrijmetselarij

Loge
La Concorde

Een broederschap met geborgenheid, onderling vertrouwen en wederzijds respect.
Een beschermende omgeving waarin wij met elkaar kunnen werken en inspiratie vinden..

 

Interesse of vragen over de Vrijmetselarij

wil je meer weten of je aanmelden voor de Vrijmetselarij, neem vrijblijvend contact op

Wat is vrijmetselarij

De vrijmetselarij is een genootschap waarin men werkt aan persoonlijke verdieping. Het biedt een unieke methode om door middel van symbolen en rituelen aan jezelf te werken en tot zelfkennis te komen. De vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en probeert weg te nemen wat hen verdeelt.

Werkwijze

De Maçonnieke werkwijze is een zinnebeeldige werkwijze. Deze valt in twee delen uiteen: de bouwsymboliek en de lichtsymboliek. Door het gebruik van symbolen en rituelen kunnen gedachten en waarden worden begrepen die niet in woorden zijn uit te drukken. Binnen de groep kunnen de broeders hieraan overigens heel verschillende betekenissen toekennen.

Geheimzinnigheid

De vrijmetselarij wordt in de publiek opinie vaak als geheim genootschap omschreven. Er is veel bekend over de vrijmetselarij dus een geheim is er eigenlijk niet. Wél is de Vrijmetselarij een besloten genootschap en zijn de samenkomsten niet publiekelijk toegankelijk. Het échte geheim van de vrijmetselarij zit in de vrijmetselaar zelf.

Kennismaken

Meld je aan voor een avond voor belangstellenden om tijdens een kennismaking meer informatie te verkrijgen en om de sfeer van het logeleven te proeven. Maak kennis met broeders en stel je vragen, dit is natuurlijk geheel vrijblijvend.
Aanmelden voor het lidmaatschap kan ook altijd via deze site of per email, waarna een uitnodiging voor een gesprek volgt.

Vrijmetselaar worden

Om vrijmetselaar te worden moet je zelf de eerste stap zetten. Dat is het aanvragen van het lidmaatschap bij onze loge.
Iedereen kan zich aanmelden.
De enige voorwaarden zijn dat je een vrij man bent van goede naam en in staat bent tot zelfkennis.

Vrij denken

Om de symboliek en de rituelen ten volle te benutten is het van groot belang om een vrije geest, een vrijdenker te zijn. Dit maakt het mogelijk om met anderen vrijelijk van gedachten te wisselen, ook als die ander er een geheel andere levensbeschouwing op na houdt. Je bent bereid tot verdieping en zelfkritiek. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen daden.

eerste loge in NL

Loges in Nederland

in Plaatsen

Leden in Nederland

Interesse of vragen over de Vrijmetselarij

wil je meer weten of je aanmelden voor de Vrijmetselarij, neem vrijblijvend contact op

 

 

 

Junctus Lux Labor Amor

Vertaald “Verbinden wij Licht, Arbeid en Liefde” is het devies van onze loge.

 

Voor wie zoekt naar persoonlijke verdieping en zo nu en dan weg wil van de waan van de dag biedt Loge La Concorde een zingevingsmethode in een vertrouwde en inspirerende omgeving.
Binnen de beslotenheid van een broederschap werken wij door middel van rituelen en symboliek aan zelfontplooiing en daarmee aan een betere samenleving.

Minstens éénmaal per twee weken stappen we de dagelijkse wereld uit om in de Loge in broederschap de spirituele kant van ons bestaan te beschouwen en niet onbelangrijk, te onthaasten. Hierbij maken wij gebruik van rituelen met bouw- en lichtsymboliek.

De broeders van Loge La Concorde komen van september tot en met juni op iedere tweede en vierde dinsdag van de maand bijeen om samen te werken, te arbeiden zoals wij dat noemen. Wij arbeiden op twee manieren. De arbeid in z.g. Open Loge in onze werkplaats – ook wel tempel genoemd – waar o.a. inwijdingen plaatsvinden, 4 x per jaar de solstitia worden gevierd en een rituele jaaropening- en sluiting plaatsvindt.

Dit is de rituele arbeid waarin zowel bouw- als lichtsymboliek een belangrijke rol spelen.
Daarnaast zijn er comparities; dit zijn informelere bijeenkomsten waarin een broeder een lezing geeft en waarop een gesprek over de inhoud volgt. Gesprek is hier vet geschreven omdat wij bij voorkeur niet discussiëren maar compareren.

Compareren betekent elkaar niet willen overtuigen, maar het uiten van verschillende meningen die naast elkaar kunnen bestaan.

Door de rituele inwijdingen in onze werkplaats komen vrijmetselaren tot verrassende inzichten en zelfreflectie waardoor bakens in het leven van het individu verzet kunnen worden. Rituelen en symboliek hebben een krachtige werking die door woorden niet kan worden weergegeven.

 

Vrijmetselaar Magazine

tijdschrift voor en door vrijmetselaars

Historie Loge La Concorde

 

De Loge “La Concorde” is opgericht op 23 januari 1982 in kasteel Maurick te Vught. Zij kan worden gezien als een voortzetting van de in 1745 te Maastricht werkende ambulante militaire loge “La Concorde”, behorende bij het regiment van Luitenant-Generaal graaf d’Envie.

De oorspronkelijke Loge “La Concorde” had het rangnummer 5 en was één van de “Loges Fondatrice” tijdens de op 26 december 1756 te ‘s-Gravenhage gehouden verkiezingsgrootloge.

Zij heeft in diverse garnizoensplaatsen maçonnieke arbeid verricht. Als laatste plaats van vestiging werd het vestingstadje Heusden gekozen, waar de loge in 1778 de Koninklijke Kunst beoefende. Luitenant Generaal d’Envie is in 1792 overleden, vermoedelijk gesneuveld bij de inval van de Franse troepen in de zuidelijke Nederlanden dat jaar. Op 1 april 1800 heeft de loge haar werkzaamheden beëindigd.

Het rangnummer der huidige Loge, vastgelegd in het Register van Loges onder het Grootoosten der Nederlanden, is 273. De kleuren zijn sabel en zilver, zulks in navolging van de Loge La Concorde Fondatrice. Het zegel wordt gevormd door twee driehoeken van zilver en sabel. Het devies van het zegel luidt: Junctus Lux Labor Amor hetgeen betekent: Verbinden wij Licht, Arbeid en Liefde.

Stuur ons een bericht 
Loge La Concorde!

voor je vragen over de vrijmetselarij, of aanmelding bij onze loge.
mail ons vrijblijvend via het contactformulier.

Ga naar de inhoud