Winter Sint-Jan viering

Het jaareinde nadert, het licht wordt zwakker en voor de vrijmetselaar is het de tijd van de Sint-Jan viering.
Het is één van de solstitia, de winterwende in de tijd van het jaar dat de nachten even lang zijn als de dagen.

Al duizenden jaren wordt de winterwende in vele culturen op het noordelijk halfrond als feest gevier. Omdat dit solstitium het moment bepaalt waarop het licht na een periode van duisternis en verwijdering, als het ware rechtsomkeert maakt en de dagen weer beginnen te lengen. Daarom ging het feest rond de winterwende veelal gepaard met het maken van licht en vuur. Het midwinters lichtfeest stond onder meer bekend als Joelfeest.

Na twee jaren waarin geen viering mogelijk was door coronamaatregelen hebben wij op 13 december weer het Sint Jansfeest gevierd met 20 broeders. Het was een geweldige viering met een bijzonder ritueel waarbij ook de naar het eeuwig Oosten afgereisde broeders werden herdacht. En aansluitend was er natuurlijk het broedermaal, waarbij werd genoten van een eenvoudige doch voedzame maaltijd en een goed samenzijn met de aanwezige broeders.

 

Ga naar de inhoud